Categories
Dagens ord

Ömsa

Our Swedish Academy word of the day is ‘ömsa,’ a verb (att ömsa) that means ‘to shed.’ Today’s word inspired a wee haiku about change.

Word of the Day in English

Our very Swedish word of the day is the verb, ömsa (att ömsa = to shed, slough off, cast off). For instance, the sentence ‘The snake shed its skin,’ would be translated ‘Ormen ömsade skinn.’

But the word ‘ömsa’ is used in other contexts too. For instance, the Swedish Academy Dictionary gives the example, ‘Ett problem som har ömsat gestalt på sista tiden.’ Literally, this says ‘A problem that has shed its shape lately’ and translates as ‘A problem that recently shape-shifted.’

The word of the day is taken from Svensk Ordbok (Swedish Dictionary) by the Swedish Academy. It’s free to download. Get it HERE for iOS and HERE for Android.

Dagens ord på svenska

Vi talar ju om att ömsa hud eller hur ormen har ömsat skinn men ömsa kan användas mer allegoriskt för att beskriva förändring, som t.ex i den här haikun:

Idag undrar jag
Är det dags att ömsa form
Och bli mer lik Gud?

Today, I wonder
Is it time to shed this form
and be more like God?

Dagens ord är taget ur Svensk ordbok som du kan ladda hem gratis HÄR för iOS och HÄR för android. Appen utges gratis av Svenska Akademien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *