Categories
Dagens ord

Olsmässa

Our Swedish Academy word of the day is ‘Olsmässa’ a celebration in honour of the former Viking warrior king who converted Norway to Christianity.

Dagens ord på svenska

Olsmässa (eller Olofsmässa) började vi fira när Sverige var katolskt. Det var en helgdag som firades till minne av St Olofs dödsdag. Han var en norsk kung och helgon som dog på ett slagfält den 29 juli runt år 1030. Efter reformationen dog traditionen att fira Olsmässa ut, men det verkar faktiskt som Olsmässan har gjort en comeback i modern tid. Titta vad dom har hittat på i Åseda, till exempel.

Preview(opens in a new tab)

Det finns ett svensk ordspråk som omnämner Olsmässa: “Om Erik ger ax, ger Olof kaka.” Eriksmässan firades i maj, till ära av Sveriges kung Erik (tillika nationalhelgon). Om säden då gått i ax så visste man att man kund fira riktigt gott på Olsmässan.

Dagens ord är taget ur Svensk ordbok som du kan ladda hem gratis HÄR för iOS och HÄR för android. Appen utges gratis av Svenska Akademien.

How to pronounce Olsmässa

Word of the Day in English

Olsmässa (or Olofsmässa) is a holiday that was first celebrated when Sweden used to be a Catholic country. This holy day was celebrated in honour of St Olof’s death date. He was a Norwegian king and saint who died on the battlefield on the 29th of July, circa 1030. The Olsmässa tradition died out in the post-reformation era but it actually seems as if Olsmässa has made a bit of a comeback recently. Check out what they have been up to in Åseda, for example.

There is a Swedish saying about Olsmässa: “Om Erik ger ax, ger Olof kaka.” (If Erik brings ear, Olof brings cake.) ‘Eriksmässa’ was celebrated in May, in honour of the Swedish king and saint Erik (patron saint of Sweden). If the ears of corn and wheat had ripened in the fields, people knew that they would be able to feast abundantly on the day of Olsmässa.

The word of the day is taken from Svensk Ordbok (Swedish Dictionary) by the Swedish Academy. It’s free to download. Get it HERE for iOS and HERE for Android.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *