About

As you can probably guess from the site URL, I live in the UK. I currently reside in a small village in the beautiful Teesdale area of County Durham, with my husband and our two fur babies, a one-eyed Jack Russel and a JackTzu. Already grown-up children (how did that happen so quickly?!) come and go as they please.

My husband, Mike, with our two fur babies in Egglestone Abbey

My full name is Lisa Frideborg Eddy and I was born in Stockholm, Sweden more years ago than I care to admit. Frideborg means ‘fortress of peace’ in Old Norse. It is my preferred name but nobody here in the UK can pronounce it, so I often just go by Lisa to avoid any hassle.

This is how you pronounce Frideborg…

Health and Medicine have been lifelong interests of mine. In addition to having studied Anatomy and Physiology at Karolinska University, I am also a certified dance teacher and a keto coach. My interest in physiotherapy and sports medicine started when I was 14 due to a knee injury. This knee injury forced me to abandon my dream of a career as a dancer.

At the time, I was a student with the Swedish Ballet School and hoping to be a choreographer one day. My heroes as a teenager weren’t pop stars but classical composers like Vivaldi and choreographers like Mats Ek.

In 2002, after moving the UK and after having worked as a medical secretary at Danderyd Hospital for a few years, I decided to fly solo as a freelance medical translater. In the spring and summer of 1998, I spent a few months working for a Stockholm-based translation agency, so I had an idea of how things worked in the trade which gave me the courage to go ahead.

To prove my online presence in the freelance translator community, I present you with my Proz.com profile which I added in 2003. There you will also find some client reviews of my work. Granted, for many years I worked as a pro blogger, blogging about alternative medicine among other things, but looking to the future after COVID, I know where I want to be; I’m committed to a career as a full-time translator.

So in the summer of 2020, I have been getting up to speed with a career as a freelance medical translator, only to find out that EMEA is now EMA and that the QRD templates are just as riveting as I remember them.

Fun fact: Frideborg was the first Viking woman to convert to Christianity. There used to be a yearly publication by the name of Frideborg which contained, among other things, a farmer’s almanac (see image below). My dad used to pick these up for me whenever he would find one in a second-hand book shop or at an antique dealer.

På svenska

Som du säkert kan gissa med tanke på webbsideadressen, så bor jag i Storbritannien. Jag har i nuläget turen att bo i vackra Teesdale i County Durham (norra England) tillsammans med maken och våra två hundbäbisar: en enögd Jack Russel och JackTzu. Vuxna barn (hur gick det så fort?!) kommer och går lite som dom vill.

Mitt fullständiga namn är Lisa Frideborg Eddy och jag är född i Stockholm, Sverige, för längre sen än jag vill erkänna. Frideborg betyder ‘fridens borg’ på fornnordiska. Helst så vill jag kallas för det men ingen här i Storbritannien kan uttala det namnet, så allt som oftast så kallar jag mig för Lisa.

Hälsa och medicin är livslånga intressen. Förutom att ha studerat anatomi och fysiologi på Karolinska Universitetet så är jag diplomerad danslärare och keto coach. Mitt intresse för fysioterapi och medicin började på grund av en knäskada när jag var 14. Den skadan knäckte drömmen om en danskarriär.

På den tiden var jag elev på Svenska Balettskolan och hoppades på att bli koreograf. Mina tonårshjältar var inte popstjärnor, utan klassiska kompositörer som Vivaldi och koreografer som Mats Ek.

År 2002, efter flytt till Storbritannien och efter att ha arbetat som läkarsekreterare på Danderyds sjukhus några år, bestämde jag mig för att prova på en solokarriär som frilansöversättare inom medicin. Under våren och sommaren 1998 tillbringade jag några månader in-house på en Stockholmsbaserad översättningsbyrå, så jag hade koll på läget inom översättningsvärlden, vilket gav mig modet att sätta igång.

Jag kan bevisa att jag tillhört översättningsvärlden sedan åtminstone 2003 (fast jag började 2002), tack vare min Proz.com-profil som jag la upp i juni 2003. Där finner du dessutom kundrecensioner av mitt översättningsarbete. Nu har jag ju gjort annat under några år, som t.ex. arbetat som proffsbloggare inom bl. a. alternativhälsa, men när jag blickar framåt efter covid så vet jag vad jag siktar på; nu blir det översättningar på heltid igen.

Så under sommaren 2020, har jag återbekantat mig med vad det innebär att arbeta som frilansöversättare, vilket lett bland annat till upptäckten att EMEA nu heter EMA (Europeiska läkemedelsverket) och att QRD-mallarna är precis lika spännande som jag minns att de var.

Udda fakta: Frideborg var den första vikingkvinnan som blev omvänd till kristendomen. Förr i tiden fanns det en folkkalender som hette Frideborg. Pappa brukade köpa dom åt mig om han råkade på dom i en secondhand-bokhandel eller på ett antikvariat.