Frideborg Translations

Welcome to Frideborg Translations. My name is Lisa Frideborg Eddy. I am a freelance translator and editor, translating from English into Swedish (native), specialising in Medical, Pharmaceutical (SmPC, PL etc) and Complementary Medicine. Get to know me in the About section, or navigate straight to Services to find out about the translation services I offer.

Frideborg Translations English

Välkommen till Frideborg Translations. Jag heter Lisa Frideborg Eddy och arbetar som frilansöversättare från engelska till svenska (modersmål), med medicin, läkemedel (produktresumér, bipacksedlar etc) och komplementärmedicin som specialistområden. Lär känna mig på min About-sida, eller hoppa direkt till Services för att ta reda på vilka översättningstjänster jag erbjuder.

Frideborg Frilansöversättare Svenska